Ποιές είναι και Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ψυχικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους ενήλικες;

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη το 2012 «στην Ελλάδα καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά αισιοδοξίας και ευτυχίας σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 70% των Ελλήνων δηλώνουν απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το μέλλον της χώρας μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης».
– Πώς μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε την οικονομική κρίση;
-Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μία κατάσταση παρατεταμένου άγχους, που οδηγεί σε παθητικοποίηση του ανθρώπου, καθώς το άτομο δε γνωρίζει πώς να αντιδράσει και αντιλαμβάνεται πως η κατάσταση είναι εκτός του δικού του ελέγχου.

συνέχεια του άρθρου εδω: