Παροχή Δωρεάν εξετάσεων στο Π.Ν. Ιωαννίνων.

Παροχή Δωρεάν εξετάσεων στο Π.Ν. Ιωαννίνων.

Δυστυχώς η απουσία περίθαλψης από το Κράτος οδηγεί (ευτυχώς) σε κάποιες πρωτοβουλίες για την εξέταση απόρων και ανασφάλιστων.

Πιο συγκεκριμένα, η περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με το Π.Ν. Ιωαννίνων θα διενεργούν δωρεάν εξετάσεις σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου!

Ενδεικτικά το πρόγραμμα “Υγεία για όλους” περιλαμβάνει:

  • Κλινική παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμό παιδιών
  • Οδοντιατρικό έλεγχο παιδιών
  • Πλήρη γυναικολογική εξέταση
  • Κλινική εξέταση ενηλίκων κ.ά..

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Εταιρεία Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας και πραγματοποιείται με την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων υγείας και κοινωνικής ασφάλισης καθώς και επιτροπής που απαρτίζεται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου.