Κλοπή Αυτοκινήτου – 2ο Εκπαιδευτικό κείμενο

Σε συνέχεια της προσπάθειάς μας  για να γίνουν οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουμε στην κατοχή μας πιο κατανοητοί, θα αναλύσουμε (μετά την θραύση κρυστάλλων που μιλήσαμε σε προηγούμενο κείμενο) την κάλυψη της ΚΛΟΠΗΣ.

Τα όσα λέμε σε αυτή τη σειρά κειμένων ακολουθούν τον μέσο όρο των όρων των ασφαλιστικών εταιριών και αποτελούν έναν βασικό κορμό. Σίγουρα ανάμεσα στις εταιρίες μπορεί να υπάρχουν μικροδιαφορές στον τρόπο προσέγγισης των καλύψεων, για αυτό το λόγο χρήσιμο θα είναι να επικοινωνείτε ΑΜΕΣΑ με τον προσωπικό σας Ασφαλιστικό Σύμβουλο.

Κατ’αρχάς σε όποια ασφαλιστική εταιρία και αν έχουμε ασφαλισμένο το όχημά μας για κλοπή (μερική ή/και ολική) ΣΙΓΟΥΡΑ θα πρέπει να:

  • Δηλώσετε ΑΜΕΣΑ την κλοπή του αυτοκινήτου στην ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  • Ενημερώσετε την εταιρία σας (ή τον ασφαλιστή σας) μέσα σε διάστημα 7 ημερών από το συμβάν (εάν δεν μπορείτε άμεσα).

 

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ:

Με την κάλυψη της ολικής κλοπής, καλύπτεται το όχημά σας, σε περίπτωση κλοπής του, στην τρέχουσα εμπορική του αξία. Συνήθως το ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας είναι και το πραγματικό καθώς οι εταιρίες (οι περισσότερες) κάθε χρόνο προβαίνουν στην αντίστοιχη μείωση του ασφαλισμένου κεφαλαίου για το όχημα. Όμως αυτό θέλει και προσοχή από τον ασφαλισμένο διότι εάν παρατηρήσει ότι στην εταιρία που έχει ασφαλισμένο ένα όχημά του για κλοπή το κεφάλαιο δεν μεταβάλεται καθόλου με την πάροδο των χρόνων (ας πούμε ότι παραμένει αμείωτο πχ στις 20.000 ευρώ για αυτοκίνητο 10ετίας) προφανώς η αποζημίωση που θα λάβει δεν θα είναι 20.000 ευρώ εάν κλαπεί το όχημα αλλά σημαντικά μικρότερη.

Η καταβολή αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία θα γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την δήλωση της κλοπής σε αυτήν. Αυτό διότι μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα το όχημα μπορεί να βρεθεί κάπου εγκαταλελειμένο. Εάν περάσει αυτό το διάστημα των 90 ημερών τότε ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να λάβει την αποζημίωσή του. Εάν το όχημα βρεθεί μετά την πάροδο των 90 ημερών και ο ασφαλισμένος έχει λάβει την αποζημίωσή του, τότε υπάρχει (συνήθως) το δικαίωμα εάν επιθυμεί ο ίδιος πάντα, να επιστρέψει την αποζημίωση στην ασφαλιστική εταιρία και να παραλάβει το όχημά του.

 

ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ:

Με την κάλυψη της μερικής κλοπής (συνήθως είναι “πακέτο” με την ολική κλοπή – καθώς και με κάλυψη φωτιάς) καλύπτονται οι υλικές ζημιές στο σώμα του αυτοκινήτου καθώς και στα σταθερά προσδεδεμένα με αυτό εξαρτήματά του κατά την απόπειρα κλοπής του. Καλύπτεται η πραγματική αξία των ζημιωμένων εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.

Εδώ πάλι πρέπει να προσέξουμε κάποιες λεπτομέρειες. Σε πολλές εταιρίες, δεν καλύπτεται για παράδειγμα η κλοπή ζαντών/ελαστικών. Επίσης εάν έχουμε κάποιο αξεσουάρ (όπως κάποιο βελτιωμένο ηχοσύστημα/GPS) πρέπει αυτό κατά την σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου να δηλωθεί ξεχωριστά και μετά από τον απαραίτητο προασφαλιστικό έλεγχο από τον εκτιμητή της εταιρίας να συμπεριληφεί στην κάλυψη της μερικής κλοπής.

 

Αυτή είναι με λίγα λόγια η κάλυψη ολικής/μερικής κλοπής οχημάτων.

 

Πάντα επικοινωνούμε με τον Ασφαλιστικό Σύμβουλό μας για να μας καθοδηγήσει σωστά και υπεύθυνα όταν μας συμβεί κάτι, ανάλογα με την εταιρία που έχουμε ασφαλισμένο το όχημά μας.

 

Εμείς από την μεριά μας είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.