Αποταμίευση

 

Πότε θα βγώ στην σύνταξη;

Η ιδιωτική σύνταξη μπορεί να χαρακτηριστεί σαν επένδυση ή καποιας μορφής αποταμίευση.

Πολλές φορές οι άνθρωποι, βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία σε προχωρημένες ηλικίες. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι δεν φρόντισαν να κάνουν κάποιας μορφής αποταμίευση στο παρελθόν.

Υπάρχουν λόγοι που είναι ικανοί λοιπόν να δούμε το θέμα ιδιωτική σύνταξη με άλλο μάτι.

Κατ'αρχήν το πρώτο πιο σημαντικό είναι το επιτόκιο που προσφέρουν τέτοιου είδους προγράμματα, το οποίο είναι πολλές φορές (αν και μεταβάλλεται) 3πλάσιο από ένα καταθετικό προϊόν σε κάποια τράπεζα. Και μάλιστα εγγυημένο επιτόκιο.
Στο τέλος λοιπόν του ασφαλιστικού αυτού προγράμματος η εταιρεία θα καταβάλλει στον ασφαλισμένο το ποσό που του αναλογεί είτε σαν εφάπαξ ποσό είτε τμηματικά με την μορφή μηνιαίας σύνταξης.
Εκτός αυτών η εταιρεία επειδή επενδύει τα χρήματά του σε πάσης μορφής επενδύσεις στο τέλος πιθανώς θα έχει μπόνους και ένα ποσό το οποίο θα προέρχεται από μερίσματα και υπεραποδόσεις.
Το ποσό που θα λάβει στο τέλος ο ασφαλισμένος είναι ΜΗ φορολογίσιμο.

Ο ασφαλισμένος έτσι θα μπορέσει να λάβει στο τέλος ένα σημαντικό ποσό είτε εφάπαξ, είτε μηνιαίως το οποίο θα συμπληρώνει την σίγουρα πενιχρή σύνταξη που θα λαμβάνει από το κράτος. Τα ταμεία λειτουργούν με το αναδιανεμητικό σύστημα το οποίο εξαιτίας πολλών παραγόντων δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και για αυτό το λόγο συνεχώς οι συντάξεις του κράτους μειώνονται, άσχετα με το πόσα χρήματα έχουν παρακρατηθεί όλα τα χρόνια από τον ασφαλισμένο. Λειτουργεί λοιπόν αντίθετα από την ιδιωτική ασφάλιση η οποία του εγγυάται το ποσό που έχει συμφωνηθεί αρχικά.

Γιατί λοιπόν να αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη, και να μην ξεκινήσουμε από τώρα να σκεφτόμαστε που θα επενδύσουμε τα χρήματά μας για να ζήσουμε στο μέλλον πιο άνετα...???Πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες σας;

Αφήστε το μήνυμά σας και σύντομα θα είμαστε στην διάθεσή σας.